Jak bude fungovat one-stop-shop v období Vánoc

Máte i o vánočních svátcích chuť konzultovat své podnikatelské záměry a možnosti financování projektů z externích zdrojů? One-stop-shop Karviná všemi deseti můžete navštívit v mírně upravené provozní době. Namísto ve čtvrtek 22.12. bude kontaktní centrum otevřeno ve středu 21.12. od 8 do 17 hodin v Business Gate Karviná. Konzultace ve čtvrtek 29.12. budou probíhat rovněž od 8 do 17 hodin, ovšem pouze online formou.

Karvinští podnikatelé se snažili motivovat středoškoláky, aby je následovali

Karvinští podnikatelé diskutovali na karvinských středních školách o výhodách a úskalích, které podnikání přináší. Na přelomu května a června proběhli čtyři diskuze v Obchodní akademii, Střední škole ochrany osob a majetku a karvinském gymnáziu. Svět byznysu středoškolákům přiblížili Pavel Starzyczny, spoluvlastník Karvinských Gofrů a IT specialista, Lukáš Heczko z Iniciativy Dokořán a majitelka Slivkafé Kateřina Slivková.

Jak obtížné je začít a co pro to musíte udělat? Na čem stavíte svůj úspěch? Co vám podnikání bere a dává? Je podnikání v Karviné v něčem specifické. A jak jste se potýkali s těžkými dobami v době covidu? Tyto i další otázky provázely přibližně dvouhodinové diskuze, jejichž smyslem bylo motivovat osobními příběhy a tváří v tvář k budoucímu podnikání.

Diskuze navázali na stejnou aktivitu z konce roku 2020, kdy ale probíhaly online formou s žáky Střední průmyslové školy Karviná. Všechny se uskutečnily pod hlavičkou Karviná všemi deseti a v rámci iniciativy Srdcaři Karviné. Další debaty jsou v plánu v příštím školním roce.

Na Dni země vám představíme projekt Eden Silesia

Je to jeden ze strategických projektů kraje a vlajkových projektů Karviná všemi deseti. Eden Silesia si určitě zaslouží pozornost. My vám projekt představíme na Dni země, který proběhne 22.4. na Masarykově náměstí. Nebude tam chybět velkoformátová prezentace Karviná všemi deseti. Řekneme všechno, co o projektu Eden Silesia víme.

Podnikáte, nebo chcete začít? Využijte nabízené podpory

Nový rok vždy přináší nové příležitosti. Uvažujete o tom, že se letos pustíte do světa podnikání? Nebo už podnikáte, ale rádi byste vyrostli nebo inovovali své produkty a služby? Právě teď na vás čeká hned několik příležitostí.

Moravskoslezský kraj každoročně vypisuje několik dotačních titulů ve snaze podpořit podnikavost, podnikání a dlouhodobě zlepšit stav místní ekonomiky. Ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem v Ostravě (MSIC) se letos v prvním čtvrtletí roku, od 17. 1. do 23. 3. 2022, otevírají zajímavé programy podpory.

Voucher pro Začínající Firmy

Program je určený pro podnikající fyzické osoby i firmy nebo právnické osoby. Zkrátka kohokoli, kdo chce s podnikáním začít či zrovna začal (jeho IČO je mladší dvou let). Takto lze získat podporu do výše až 120 000 Kč. Nejedná se ale o klasickou žádost o dotaci. Je potřeba zpracovat business plán metodou Lean Canvas – plán na jednu A4 a obhájit jej před hodnotiteli z řad podnikatelů a expertů. Přihlásit se může opravdu kdokoli, kdo svůj podnikatelský nápad myslí vážně. V loňském roce se to povedlo například gurmánskému obchodu v Karviné – Pivoňky. Ten tak může pokračovat v dalším rozvoji svých služeb s myšlenkou na vybudování sítě takových obchůdků v dalších městech.

TechArt Voucher

V tomto případě se předpokládá, že už zkušenosti s podnikáním máte. TechArt Voucher pomůže malé i střední firmě vyvinout zcela nový produkt nebo redesignovat stávající za pomoci najatého experta – designera. Proplatí náklady na experta do výše 450 000 Kč. Za příklad poslouží třeba firma Berdík s.r.o. z Ostravy, která díky tomuto programu s designerem vyvinula nový design svého chytrého vertikálního květináče.

InnoBooster Voucher

Pomůže zavedené malé či středně velké firmě nebo osobě podnikající na živnostenský listrychleji své podnikání rozvinout, inovovat a třeba dostat na novou úroveň, a to s pomocí nově najatého zkušeného zaměstnance v oboru, který je pro další rozvoj konkrétního podnikání klíčový. Voucher proplatí náklady na zaměstnání takového člověka na jeden rok do výše 610 000 Kč.Pomohl například rodinné firmě Oktarína TR, která vyrábí přírodní sirupy. Díky programu si mohla dovolit zaměstnat obchodního zástupce a dnes jejich produkty můžete koupit v sítí obchodních domů v Moravskoslezském kraji.

Expand

Program je příležitostí pro již zavedené malé a střední firmy, které prodávají vlastní produkty a služby a mají potenciál růstu v kraji i mimo něj nebo do zahraničí. Jeho účelem je pomoci ke zrychlení růstu a expanzi na nové trhy za pomoci zkušeného experta. Podpora jde do výše 80 % zaplacených nákladů na experta (v rámci sítě MSIC). Tento program jako jediný běží kontinuálně.

Kde poradí a pomůžou

Pro první tři programy pak platí, že přihlášené projekty musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje a přihlásit se do nich lze v termínu od 17. 1. do 23. 3. 2022.

Svou šanci na úspěch můžete snadno zvýšit tím, že si necháte poradit. S přípravou žádostí a projektů či podnikatelských plánů rádi pomohou a poradí v centru Business Gate v Karviné a ve One-stop-shopu pro podnikatele, který zde rovněž sídlí. Inspirovat se příběhy těch, kterým se to povedlo můžete na www.podnikavyregion.cz.

Více informací o jednotlivých možnostech podpory a důležité kontakty najdete na www.ms-ic.cz nebo www.msk.cz.

Jan Dittrich

Jan Wolf: Mám naději, že se kormidlo konečně otáčí tím správným směrem pro Karvinou

Předvánoční čas je na bilancování uplynulého roku i přemýšlení o tom příštím jako dělaný. S primátorem Karviné Janem Wolfem jsme si povídali také o projektech, které se v Karviné chystají.

V Karviné se letos děly a dějí věci. Začala například rekonstrukce bazénu nebo oprava tří domů, ale i mnoho dalšího. Co byste vyzdvihnul, že se daří nebo se povedlo?

Musím zmínit dvě. Obrovskou radost mám ze sportovního areálu u obchodní akademie. Povedlo se to tak, že jsou na jednom místě kumulované různé aktivity, kde si hodně mladých najde to své. Pak musím zmínit i tři domy na náměstí. Po rekonstrukci domů příští rok oblékne náměstí krásný nový kabát, bude pěkné, ne zakryté plachtami, jak tomu bylo několik posledních let. Náměstí bude vizitkou města, jaké si zaslouží. 

Je nějaká událost, která Vám vyvstane v paměti, když myslíte na rok 2021 v Karviné?

Hodně věcí bohužel přehlušila epidemie covidu, ale na to se určitě neptáte. I těch hezkých událostí nebo setkání ale bylo mnoho, že je vlastně těžké vybrat. Rád jsem se účastnil například setkání Srdcařů, kde jsem si mohl popovídat s pozitivně naladěnými lidmi. Je to fajn seskupení lidí, dává to člověku energii, když je v prostředí mezi lidmi s nápady a názory, které mají chuť předávat dál.

Je naopak nějaké téma, které kdybyste nemusel řešit, hodně by se Vám ulehčilo? Nabízí se epidemie koronaviru, ale třeba i kromě toho?

Kdybych mohl vynechat koronavirus, tak bych zmínil komunikaci se státními úřady a jejich nepochopení problémů se strukturálně postiženými regiony. Jsou témata, která nejde řešit bez státu a lidí, kteří nastavují zákony. Týká se to například bezdoplatkových zón, ministerstvo práce a sociálních věcí neřeší problémy, které tady máme. Celý princip je špatně nastavený, lidé musí být vedeni trochu jinak. Jen díky nezaměstnanosti a exekucím končíme na konci žebříčku kvality života, protože dva nebo tři základní ukazatele jsou dány státní politikou. Můžeme tady v Karviné mít cokoliv, nejlepší zázemí pro služby a sport, krásná místa jako lodičky a vyžití pro lidi, ale bez řešení shora se problémy se zaměstnaností, sociálně slabými a nepřizpůsobivými jedinci nezmění. Dlouho o tom vedu diskuze, zvu tady ministry, ale je to pro stát příliš choulostivé téma.

Tento rok se mimo jiné vyčlenili prostředky do Operačního programu Spravedlivé transformace a čtyři schválené strategické projekty týkající se přímo Karviné a jejího blízkého okolí dávají naději, že změny ve městě budou opravdu velké. Který z těch projektů je Vám a městu nejbližší?

Dlouhodobě tvrdím, že území se musí revitalizovat, a aby se to stalo, musí s tím pomoci miliardy korun. Nová automobilka, která by dala práci mnoha lidem, se tady nepostaví. Proto musíme hledat jiné cesty a moc mě těší, že se to teď snad daří. Pro mě je tím nejzásadnějším projektem EDEN Silesia. Může přivést spoustu mladých lidí na fakultu, nalákat vědce, může mít zásadní vliv na cestovní ruch a ekonomiku města i celého regionu. Takže i když se stále bavíme o naději, věřím, že se přetaví ve skutečnost. Peníze tady jsou, je to nyní o rozpracování projektu a musí se na tom hodně odpracovat. Tím bych nechtěl upozadit další velké investice. Nové univerzitní centrum Slezské univerzity přímo ve městě, projekty pohornické krajiny a PodoluPark i další snahy na restrukturalizaci bývalých šachet, to jsou další potřebné dílky celé skládačky. Víme, že s úbytkem lidí musíme ještě počítat, ale kormidlo se musí otočit a Karviná ustálit. Vidíme to na mnoha průmyslových a hornických městech po celém světě – nejdříve boom, potom město spadne na kolena a když přijde pomoc, většina těch měst za několik let ani neví, že se tam těžilo. A ta pomoc tady myslím právě přichází.

Cítíte nějakou změnu v tom, jak Karvinou vnímají lidé odjinud?

Možná jsme v tom vnímání ovlivnění sociálními sítěmi, kde je té negace příliš mnoho. Pro mě je důležité, že je tady spousta pozitivních lidí. A hlavně se vracejí mladí lidé, kteří v Karviné hledají bydlení a vidí tady místo pro spokojený život. Bydlení je tady dostupnější, město toho hodně nabízí, mění se taky trh práce, pracovní rutina a návyky. A poměřování toho, kde si co člověk za vydělané peníze může dovolit, jestli třeba více v Praze, nebo v Karviné, se myslím malinko mění i v náš prospěch.

Těžce se to možná hodnotí, ale jak vnímáte atmosféru přímo ve městě? Je přece jen ovlivněna nekončící epidemií, ale přesto – jaká je podle Vás v Karviné atmosféra?

Bohužel se tady s koronavirem trápíme už dva a půl roku a s tím je spojena spousta opatření, která nejsou populární, a navíc se těžce vysvětlují. Kromě toho vnímám i příběhy lidí, které štve, že měli dlouho pěkné a klidné bydlení a jedna rodina to dokázala rychle rozvrátit. A tyto příběhy chápu, jenže se s tím jen těžce něco dělá, když se nejedná o bydlení v městských bytech. Ale potkávám taky spoustu pozitivních lidí a příběhů. A tak trochu věřím, že lepšímu životu i té atmosféře pomáháme svou prací. Za 10 let se ve městě investovalo přes dvě miliardy korun do nových hřišť, škol, areálu lodiček, obnovy města. Kdyby se to spočítalo, v porovnání s ostatními bychom asi byli docela vysoko.

Zpět k naději a práci do dalších let – co bude podle Vás tématem příštího roku, nebo na co se nejvíc těšíte, až se posadíte do pracovního křesla v roce 2022?

Mnoho projektů je rozjetých a bude s nimi hodně práce. Co mě láká a zároveň to vnímám trochu jako neduh z minulosti, jsou bývalé konírny v parku. Připravujeme projekt na jejich nové využití. Je s tím spojených hodně nápadů, jsou u toho fajn lidi, a i proto je myslím k přeměně koníren velmi dobře našlápnuto.

Michal Sobek