Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Centrum profesního vzdělávání

Nové centrum profesního vzdělávání při Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity se stane zajímavým architektonickým prvkem a magnetem pro studium v Karviné. Rozšíří nabídku studijních programů podle potřeb zaměstnavatelů v regionu, doplní chybějící kvalifikace a zvýší potenciál regionu s přesahem do Polska a Slovenska.

Slezská univerzita při přípravě projektu zmapovala jaké studijní obory, by nejlépe odpovídaly potřebám Karvinska. Půjde například o inovativní business, mezinárodní obchod, environmentální ekonomika a rozvoj, či lázeňství a wellness. Na základě univerzitou vytipovaných oborů zpracuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti analýzu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Vhodná lokalita pro stavbu Centra profesního vzdělávání je předmětem jednání, nicméně nejpravděpodobnější varianta umístění nové budovy je nedaleko stávající hlavní budovy v místě nynějšího dopravního hřiště.

Při přípravě projektu byl definován účel budovy v návaznosti na výukové programy, následná studie proveditelnosti a architektonická soutěž posoudí a navrhne technické, ekonomické i urbanistické řešení. Nové centrum nejen rozšíří nabídku studijních programů a pomůže s kultivací prostoru, přiláká také nové studenty a odborníky a zlepší image univerzity i města.

.cls-1 { fill: #969696; opacity: 0.5; } .cls-2 { fill: #7ec236; opacity: 0.7; } .cls-10, .cls-12, .cls-13, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { fill: none; } .cls-3 { stroke: #39a0bf; } .cls-10, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { stroke-miterlimit: 10; } .cls-4 { fill: #39a0bf; } .cls-10, .cls-5, .cls-6, .cls-7 { stroke: #103947; } .cls-6 { stroke-dasharray: 3.05 3.05; } .cls-7 { stroke-dasharray: 3; } .cls-13, .cls-8, .cls-9 { stroke: #f7a707; } .cls-8 { stroke-width: 2px; } .cls-10 { stroke-width: 1.5px; } .cls-11 { fill: #103947; } .cls-13 { stroke-linejoin: bevel; }mapa_univerzita
.cls-1 { fill: #103947; } .cls-2 { fill: #f7a707; } .cls-3, .cls-4 { fill: none; stroke-linejoin: bevel; stroke-width: 1.5px; } .cls-3 { stroke: #103947; } .cls-4 { stroke: #f7a707; }osa_univerzita
nositel projektu:
Slezská univerzita v Opavě
partner projektu:
Statutární město Karviná
subjekty využívající nové univerzitní prostory
zdroje financování:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná