Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Po stopách původní Karviné pěšky i na kole.

Dobuduje se síť cyklostezek a cyklotras jako klíčový prvek dopravní a volnočasové infrastruktury a cyklistické propojení kulturních, přírodních a historických atraktivit ve městě. Projekt se zaměřuje zejména na zpřístupnění a využití území, které bylo ovlivněno těžbou uhlí a které má potenciál dalšího rozvoje z hlediska trávení volného času a cestovního ruchu. Vznikne naučná trasa Po stopách původní Karviné, která bude informovat o minulosti území, jeho přeměnách a současném stavu. Trasy a stezka budou rozděleny do pěti okruhů, které na sebe geograficky i tematicky navazují. Projekt řeší rovněž stavební úpravy a vybavenost jednotlivých stanovišť a zastavení na naučné stezce, kterých je navrženo celkem 28. 

Další ambicí peojektu je dosáhnout vytvoření tří okruhů územím staré Karviné (dnes Karviná Doly) pro pěší turistiku. Trasování okruhů bude odrážet nejen historický a přírodovědný kontext, ale rovněž metarovinu propojující území s literárním dílem Karin Lednické.

Plánované cyklo okruhy:

Hlavní tah podél silnice I/59 – páteřní trasa o délce 6,76 km propojující jednotlivé okruhy, samostatná společná nedělená cyklistická a pěší stezka od řeky Olše/parku B. Němcové po motokrosový areál. Trasa s funkcí dopravní (doprava do zaměstnání) – propojuje centrum Karviné s průmyslovou zónou Nad Barborou v Karviné-Dolech. 

Důlní okruh – trasa o délce 8,7 km v jihovýchodním kvadrantu silnic I/59 a II/474 využívající málo frekventované místní komunikace a nové navržené komunikace, okruh s funkcí naučnou, rekreační a sportovní.  

Okruh Obora – trasa o délce 4,84 km vedená severně od I/59 využívající málo frekventované místní komunikace a účelové komunikace uvnitř plánované obory i nově navržené komunikace, okruh s funkcí naučnou, rekreační a sportovní  

Okruh Letiště – trasa o délce 6,3 km vedená podél jižního okraje I/59 a západního okraje silnice II/474 přírodní partií podél vodních ploch a přes plochy lesa, kolem areálu leteckého modelářství a areálu motokrosu. Trasa využívá stávající málo frekventované komunikace, účelové komunikace a nově vybudované komunikace. Okruh s funkcí naučnou, rekreační a sportovní. 

Říční okruh – trasa o délce 7,75 kolem golfového areálu a Karvinského moře, vhodná pro in-line bruslaře (celková délka okruhu je 13 km, zbylou část vybuduje investor v rámci rekultivačních prací)

.cls-1 { fill: #969696; opacity: 0.5; } .cls-2 { fill: #7ec236; opacity: 0.7; } .cls-10, .cls-12, .cls-13, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { fill: none; } .cls-3 { stroke: #39a0bf; } .cls-10, .cls-13, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { stroke-miterlimit: 10; } .cls-4 { fill: #39a0bf; } .cls-10, .cls-5, .cls-6, .cls-7 { stroke: #103947; } .cls-6 { stroke-dasharray: 3.05 3.05; } .cls-7 { stroke-dasharray: 3; } .cls-8, .cls-9 { stroke: #f7a707; } .cls-8 { stroke-width: 2px; } .cls-10 { stroke-width: 1.5px; } .cls-11 { fill: #103947; } .cls-13 { stroke: #7ec236; }mapa_po_stopach
.cls-1 { fill: #103947; } .cls-2 { fill: #7ec236; } .cls-3, .cls-4 { fill: none; stroke-linejoin: bevel; stroke-width: 1.5px; } .cls-3 { stroke: #103947; } .cls-4 { stroke: #7ec236; }osa_po_stopach
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
vlastníci/správci atraktivit na navržené naučné stezce
zdroje financování:
Státní fond dopravní infrastruktury
Integrovaný regionální operační program
Interreg IV-A ČR-Polsko
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Operační program Životní prostředí

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná