Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Po stopách původní Karviné

Dobuduje se síť cyklostezek a cyklotras jako klíčový prvek dopravní a volnočasové infrastruktury a cyklistické propojení kulturních, přírodních a historických atraktivit ve městě. Projekt se zaměřuje zejména na zpřístupnění a využití území, které bylo ovlivněno těžbou uhlí a které má potenciál dalšího rozvoje z hlediska trávení volného času a cestovního ruchu. Vznikne naučná trasa Po stopách původní Karviné, která bude informovat o minulosti území, jeho přeměnách a současném stavu. Trasy a stezka budou rozděleny do pěti okruhů, které na sebe geograficky i tematicky navazují. Projekt řeší rovněž stavební úpravy a vybavenost jednotlivých stanovišť a zastavení na naučné stezce, kterých je navrženo celkem 28. 

Plánované okruhy:

Hlavní tah podél silnice I/59 – páteřní trasa o délce 6,76 km propojující jednotlivé okruhy, samostatná společná nedělená cyklistická a pěší stezka od řeky Olše/parku B. Němcové po motokrosový areál. Trasa s funkcí dopravní (doprava do zaměstnání) – propojuje centrum Karviné s průmyslovou zónou Nad Barborou v Karviné-Dolech. 

Důlní okruh – trasa o délce 8,7 km v jihovýchodním kvadrantu silnic I/59 a II/474 využívající málo frekventované místní komunikace a nové navržené komunikace, okruh s funkcí naučnou, rekreační a sportovní.  

Okruh Obora – trasa o délce 4,84 km vedená severně od I/59 využívající málo frekventované místní komunikace a účelové komunikace uvnitř plánované obory i nově navržené komunikace, okruh s funkcí naučnou, rekreační a sportovní  

Okruh Letiště – trasa o délce 6,3 km vedená podél jižního okraje I/59 a západního okraje silnice II/474 přírodní partií podél vodních ploch a přes plochy lesa, kolem areálu leteckého modelářství a areálu motokrosu. Trasa využívá stávající málo frekventované komunikace, účelové komunikace a nově vybudované komunikace. Okruh s funkcí naučnou, rekreační a sportovní. 

Říční okruh – trasa o délce 7,75 kolem golfového areálu a Karvinského moře, vhodná pro in-line bruslaře (celková délka okruhu je 13 km, zbylou část vybuduje investor v rámci rekultivačních prací)

mapa_po_stopach
osa_po_stopach
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
vlastníci/správci atraktivit na navržené naučné stezce
zdroje financování:
Státní fond dopravní infrastruktury
Integrovaný regionální operační program
Interreg IV-A ČR-Polsko
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Operační program Životní prostředí

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná