Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Karvinská speciální ekonomická zóna

Karvinská speciální ekonomická zóna (KSEZ) zatraktivní nabídku lokalit k podnikání, zvýší počet podnikatelských subjektů na území Karvinska a zároveň vytvoří nová pracovní místa v regionu a zajistí přírůstek daňových příjmů na Karvinsku. Zóna nabídne zvýhodněné podmínky pro potenciální investory na území Karvinska prostřednictvím možnosti čerpání investičních pobídek v rozsahu jako strategická průmyslová zóna. Zahrne jak již připravené lokality, tak regenerované brownfieldy, revitalizovaná území či území bez ekologických zátěží.  

Cílem projektu je:
- prostřednictvím přiznat KSEZ statut strategické průmyslové zóny, aby bylo možné dosáhnout na nejvyšší možnou podporu pro potenciální investory    
- revitalizovat území a vytvořit atraktivní nabídku ploch určených k podnikání pro různé typy investorů a podnikatelských záměrů (znovuvyužití opuštěných objektů a areálů na území města pro podnikatelské či společenské účely, revitalizace nevyužívaných ploch, např.  výsadbou zeleně ve městě a okolí a péčí o zeleň stávající), a to prohloubením aktivní spolupráce města a soukromých vlastníků pozemků, aktivním vyhledáváním finančních nástrojů a opatření, sanací kontaminovaných lokalit – starých ekologických zátěží, rekonstrukcí nevyužitých objektů, revitalizací stávající a výsadbou nové zeleně, podporou využití ploch pro různé společenské účely, setkávání apod.  
 - Zajistit podpůrné programy zahrnující asistenci při zahájení činnosti v zóně, při náboru a proškolení zaměstnanců, při hledání bydlení pro zaměstnance a další služby pro úspěšný start podnikání v zóně, včetně vzniku incomingové agentury podporující příchod potenciálních budoucích zaměstnanců, obyvatel, podnikatelů. 

Základní nabídka Karvinské speciální ekonomické zóny: 
- nemovitosti (připravené zasíťované pozemky k okamžité výstavbě výrobních hal, již připravené variabilní haly a kancelářské prostory, další typy pozemků v různé fázi připravenosti a vybavenosti)   
- služby (asistenční služby a inženýring pro zahájení podnikatelské činnosti v zóně, pomoc při vyřízení investičních pobídek a programů na podporu zahájení činnosti v zóně, služby speciální personální agentury pro zajištění zaměstnanců, program péče o zahraniční zaměstnance firem)
- expanze (podpora růstu, rozvoje a exportu firem na Karvinsku, zřízení specializované pobočky MSIC pro zvýšení konkurenceschopnosti firem usídlených v KSEZ, zahraniční kanceláře, resp. síť poboček, které podporují export a investice českých podniků na zahraničních trzích)
- vzdělávání (centrum pro rozvoj zaměstnanců, nabídka školení zaměstnanců, Klub Inovátor, duální vzdělávání, program Kariéra a kompetence) 

.cls-1 { fill: #969696; opacity: 0.5; } .cls-2 { fill: #7ec236; opacity: 0.7; } .cls-10, .cls-12, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { fill: none; } .cls-3 { stroke: #39a0bf; } .cls-10, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { stroke-miterlimit: 10; } .cls-4 { fill: #39a0bf; } .cls-10, .cls-5, .cls-6, .cls-7 { stroke: #103947; } .cls-6 { stroke-dasharray: 3.05 3.05; } .cls-7 { stroke-dasharray: 3; } .cls-8, .cls-9 { stroke: #f7a707; } .cls-8 { stroke-width: 2px; } .cls-10 { stroke-width: 1.5px; } .cls-11 { fill: #103947; }mapa_ekonomicka_zona
.cls-1 { fill: #103947; } .cls-2 { fill: #39a0bf; } .cls-3, .cls-4 { fill: none; stroke-linejoin: bevel; stroke-width: 1.5px; } .cls-3 { stroke: #103947; } .cls-4 { stroke: #39a0bf; }osa_ekonomicka_zona
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
Asental Group
OKD, a.s. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Moravskoslezský kraj 
MSID (Moravskoslezské Investice a Development, a.s.),  
CzechInvest 
WORKADO, s.r.o.
zdroje financování:
vlastní zdroje
Moravskoslezský kraj (Moravskoslezské Investice a Development / Pohornická krajina)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (program Regenerace nemovitostí k podnikání)
evropské fondy

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná