Zdarma konzultace záměrů a dotačních příležitostí pro firmy a subjekty z Karviné

Podnikatelům a subjektům z Karviné se nabízí bezplatné konzultace záměrů a pomoc s nalezením dotačních zdrojů na jejich financování. Služba je pro místní subjekty dostupná od července v Business Gate v Poštovní ulici v centru města. Zájemcům jsou ve speciálně utvořeném pracovišti, tzv. one-stop-shopu, k dispozici experti ze společností BeePartner a RPiC-ViP.

„Pro místní podnikatele nebo začínající projekty je to šance, jak zjistit možnosti financování vlastních záměrů z evropských, národních nebo krajských dotačních zdrojů. Chceme usnadnit cestu ke vzniku nových projektů a rozvíjet drobné, malé a střední podnikání, bez něhož se do budoucna Karviná neobejde. Služeb v novém centru mohou plnohodnotně využít i ostatní zájemci, třeba neziskovky, veřejné a další organizace,“ přiblížil záměry města primátor Jan Wolf.

One-stop-shopu je otevřený přes prázdniny každou středu od 7 do 17 hodin, od září pak každý čtvrtek od 7:30 do 17:30. Na místě je k dispozici odborník, který po zjištění základních informací nasměruje zájemce na vhodný zdroj financí, případně zodpoví na souvisejícími dotazy.

Služby one-stop-shopu jsou součástí prací na integrovaném plánu pro řízení procesu změn Karviná všemi deseti. „Lidé se na místě mohou dozvědět více o plánu a projektech, na kterých město pracuje a které Karvinou nastartují k potřebným změnám. One-stop-shop bude v provozu minimálně rok a půl,“ předeslal náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk.

Jaké projekty promění město

Karviná připravuje 15 projektů, které během 10 let promění město k lepšímu. Projekty jsou navzájem provázané, zasahují do všech oblastí života a řeší prostředí a podmínky pro život, práci, podnikání i bydlení.

Mezi projekty je například Karvinská speciální ekonomická zóna, ketrá nabídne zvýhodněné podmínky pro potenciální investory na území Karvinska prostřednictvím možnosti čerpání investičních pobídek v rozsahu jako strategická průmyslová zóna. Zahrne jak již připravené lokality, tak regenerované brownfieldy, revitalizovaná území či území bez ekologických zátěží. 

Důležitým projektem je také Urbanistické řešení centra města, v jehož rámci by mělo dojít k revitalizaci ulice 17. listopadu, odstranění bariér, souvislému zahuštění centra a jeho napojení na okolní části, řešení dopravy i parkování.

Chystá se například i rozšíření projektu Bezpečná Karviná o propojení bezpečnostních kamer se sítí internetu věcí.

Zatraktivnit město má přeměna Karvinského moře v celoročně využívanou zónu pro sport i odpočinek nebo projekt Po stopách původní Karviné, který řeší dobudování sítě cyklostezek a cyklotras v pěti na sebe navazujících okruzích.

Přehled všech projektů i podrobnosti k nim najdete v sekci Projekty.

Město má ambici změnit negativní trendy i image

Karviná má plán, jak dlouhodobě změnit negativní trendy a image města. Proces změny i plán nazvalo Karviná všemi deseti. Zahrnuje 15 projektů, které v horizontu 10 let změní klíčové ukazatele jako úbytek obyvatel zaměstnanost nebo chuť ve městě bydlet a podnikat. Chce také více zapojit lidi se zájmem o rozvoj města. Plán zpracovala společnost BeePartner, která dále ve spolupráci s městem a společností RPiC-ViP rozpracovává jednotlivé projekty.

„Potýkáme se s pověstí, která sice úplně neodpovídá realitě, ale také víme, že není nad čím jásat. Negativní scénáře vývoje říkají, že když se nic zásadně nezmění, Karviná se bude dál smršťovat a lidé odcházet. Změnit to znamená přemýšlet v dlouhodobém horizontu, připravit projekty, získat na ně peníze. Neméně důležité je zapojit do procesu změny aktivně i lidi, kteří o to mají zájem. Přesně to plán řeší a budeme to dělat,“ tvrdí primátor Karviné Jan Wolf.

Integrovaný plán pro řízení procesu změny Karviná všemi deseti vznikal za přispění místních klíčových partnerů a firem, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a byl diskutován s českými ministerstvy.