Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Novinky

Jaké projekty promění město

Jaké projekty promění město

01.08.2019

Karviná připravuje 15 projektů, které během 10 let promění město k lepšímu. Projekty jsou navzájem provázané, zasahují do všech oblastí života a řeší prostředí a podmínky pro život, práci, podnikání i bydlení.

Mezi projekty je například Karvinská speciální ekonomická zóna, ketrá nabídne zvýhodněné podmínky pro potenciální investory na území Karvinska prostřednictvím možnosti čerpání investičních pobídek v rozsahu jako strategická průmyslová zóna. Zahrne jak již připravené lokality, tak regenerované brownfieldy, revitalizovaná území či území bez ekologických zátěží. 

Důležitým projektem je také Urbanistické řešení centra města, v jehož rámci by mělo dojít k revitalizaci ulice 17. listopadu, odstranění bariér, souvislému zahuštění centra a jeho napojení na okolní části, řešení dopravy i parkování.

Chystá se například i rozšíření projektu Bezpečná Karviná o propojení bezpečnostních kamer se sítí internetu věcí.

Zatraktivnit město má přeměna Karvinského moře v celoročně využívanou zónu pro sport i odpočinek nebo projekt Po stopách původní Karviné, který řeší dobudování sítě cyklostezek a cyklotras v pěti na sebe navazujících okruzích.

Přehled všech projektů i podrobnosti k nim najdete v sekci Projekty.

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná