Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Novinky

Na co se těšit v roce 2021

Na co se těšit v roce 2021

01.03.2021

Karviná ve spolupráci s partnery plánuje a realizuje změny ve městě. Na plánu pojmenovaném Karviná všemi deseti se pracuje již dva roky. Aktuálně plán zahrnuje 15 projektů, které se rozpracovávají nebo rovnou realizují. Jde o projekty na podporu podnikání, lepších služeb ve městě i změně karvinského zázemí a prostředí. Co se dá očekávat v roce 2021? Tady je pět vybraných posunů v projektech.

Tři domy na náměstí

Na rekonstrukci tří domů na náměstí se čeká už víc jak dvacet let. I díky dotaci z Moravskoslezského kraje začala vloni koncem roku rekonstrukce. Práce aktuálně probíhají, měly by trvat jeden rok, a na konci letošního roku by tedy měla být hotová přestavba tří domů na nové kulturní zázemí, prostory pro podnikání a bydlení. Rekonstrukce tří domů je součástí projektu Revitalizace a oživení historického centra. 

Karvinské moře

V první fázi realizace se na letní sezonu 2020 podařilo udělat přístupovou cestu a novou pláž s odpočívacími prvky a mobiliářem. Na konci sezony v blízkém okolí začaly práce na obchvatu města. Návazně na něj by i letos mělo Karvinské moře doznat změn. Ty by se měly týkat hlavně řešení přístupových cest k lokalitě, které jsou navázány právě na realizaci obchvatu a možnosti doplnění o okolní inline cyklostezku.

Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Nové univerzitní centrum Slezské univerzity může změnit tvář města a lákat do něj nejen studenty, ale i občany kteří chtějí rozvinout svou podnikavost. V blízkosti hlavní budovy Obchodně podnikatelské fakulty Slezská univerzity má v příštích letech vyrůst Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií. Nová budova je zamýšlená nejen jako architektonický skvost, ale také jako magnet pro studium ve městě, unikátní prostor a prostředí pro podporu podnikání, podnikavosti a inovací, propojení akademické a podnikatelské sféry. V neposlední řadě také jako místo, které umožní naplňování komunitní role univerzity. Objekt je koncipován jako „zelená budova“ a svým umístěním v centru města vedle hlavní budovy OPF a blízkosti Business Gate vytvoří prostor, který bude základem kampusu a přispěje také k celkové kultivaci veřejného prostoru města Karviná. V uplynulém roce město vytipovalo a nabídlo pozemky pro stavbu, účastní se také přípravy projektu. Letos by měl projekt dostat konkrétní obrysy – zpracovává se objemová studie a studie proveditelnosti za finanční podpory města Karviná.  V závislosti na zdrojích financování se stavba předpokládá do roku 2025.

Čistá energie 

Město se také připravuje na útlum těžby uhlí a s tím spojený odklon od tradičních uhelných zdrojů energie a tepla. Pouští se proto do inovativních projektů v oblasti moderní energetiky, které by měly nejen snížit spotřebu energie v městských budovách, ale také snížit uhlíkovou stopu a přispět svým dílem ke zlepšení životního prostředí ve městě a jeho okolí. Byly zahájeny práce na koncepci adaptace na klimatické změny a připravuje se aktualizace energetické koncepce. Mezi konkrétními projekty se jedná například o zvýšení energetického standardu objektu polikliniky v Karviné-Mizerově, kterou město získalo od Moravskoslezského kraje a ve spolupráci s výzkumným ústavem UCEEB ČVÚT připravuje projekt do programu Horizon 2020. Cílem projektu je navrhnout přeměnu polikliniky na objekt s téměř nulovým energetickým standardem, tedy energeticky soběstačnou budovu, která na svůj provoz i díky vlastní výrobě energie z obnovitelných zdrojů potřebuje minimum energie. Jednalo by se o pilotní ukázku energeticky úsporné veřejné budovy a zároveň první z mnoha dalších objektů, které by po energetické modernizaci měly tvořit jeden energeticky efektivní celek, tzv. energeticky pozitivní čtvrť.

Srdcaři Karviné

Iniciativa Srdcařů Karviné se postupně formovala od konce roku 2019. Došlo na několik setkání sezvaných osobností s chutí věnovat se rozvoji města a zlepšovat image Karviné. K tomu také na webu karvinavsemideseti.cz prezentujeme další nové rozhovory se srdcaři. V roce 2021 je v plánu iniciativu otevřít a dát možnost každému, kdo se chce přidat. Otevřené setkání srdcařů bylo plánované už vloni na podzim, vzhledem k preventivním koronavirovým opatřením ovšem bylo přesunuto, zatím na neurčito. Neurčito se určitě změní na konkrétní datum a místo, hned jak to bude možné. Vítr do plachet dá také nový organizační tým, tvořený samotnými srdcaři. Takže jestli nosíte Karvinou v srdci a není vám lhostejné, co se ve městě děje, jak se rozvíjí a jakou má pověst u Karviňáků i lidí odjinud, přidejte se.

Mimo to se realizují některé z návrhů, které od srdcařů vzešly – například diskuze karvinských středoškoláků s místními podnikateli, které mají středoškolákům přiblížit praktické informace o zahájení a průběhu podnikání a vybudit chuť pustit se v budoucnu do práce na vlastní pěst.

Na čem dalším se pracuje?

Posuny v pěti dílčích projektech nejsou zdaleka vše, co se mezi rozvojovými aktivitami chystá. Pracuje se na všech projektech. Zůstaňte v obraze a sledujte tento web a facebook @KarvinaVsemiDeseti, kde průběžně informujeme o tom důležitém a zajímavém a dáváme možnost zapojit se každému, kdo má chuť být u toho.

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná