Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Novinky

Ve městě vzniká návrh energeticky pozitivní čtvrti

Ve městě vzniká návrh energeticky pozitivní čtvrti

05.06.2021

V Karviné vzniká návrh energeticky pozitivní čtvrti. Různá opatření na veřejných i soukromých objektech a infrastruktuře mají do budoucna zajistit provoz na principu energetické soběstačnosti nebo přebytku. Vybrané objekty ve městě tedy vyprodukují energii pro vlastní spotřebu, nebo ještě více. Studie zpracovaná Univerzitním centrem energeticky efektivních budov UCEEB, vytipovala jako vhodnou lokalitu městskou část Hranice. První vlaštovkou bude zřejmě poliklinika a její přestavba do nulového energetického standardu.

Energie, zejména ta z uhlí, formuje Karvinou už více než 200 let a město i jeho okolí za tu dobu proměnila k nepoznání. Ani s nynějším odklonem od uhlí a preferencí čistých zdrojů energie se téma ve městě neodsouvá do pozadí. Energetika je nejen jedním z hlavních témat evropské politiky soudržnosti, dotačních fondů a programů. Město mu také věnuje patřičnou pozornost ve svých rozvojových plánech a projektech, které zaštituje po názvem Karviná všemi deseti. Příběh energeticky pozitivní čtvrti se i díky tomu všemu rozvíjí hned několika směry.

Studie ukázala na Hranice

Studie energeticky pozitivní čtvrti v Karviné prověřovala tři lokality, kde by bylo možné a vhodné opatření pilotně zavádět – bývalou průmyslovou zónu Barbora, okolí Karvinského moře a také městskou část Hranice. Jako nejvhodnější se jeví intravilán obce – městská část Hranice, zejména proto, že je zde největší potenciál uskutečnit navrhovaná opatření, která se týkají zejména budov ve vlastnictví města. Ty se budou postupně převádět do nulového energetického standardu. Aby se v budoucnu opravdu jednalo o fungující celek, už ve fázi studie byly osloveni další partneři – ať už vlastníci nemovitostí, dopravci a další subjekty, které mohou ve výsledku přispět. Počítá se také s komunitním přístupem a vtahováním občanů.

Po dokončení studie bude následovat pasportizace objektů a hledání externích zdrojů financování, které určitě nevede do slepých uliček – evropské fondy jsou tématu energetiky velmi vstřícné. Postupně by se tak měla jednotlivá opatření zavádět do života. Fungování energeticky pozitivní čtvrti je sice běh na dlouhou trať, ale jednotlivá opatření se budou uvádět do života postupně.       

Poliklinika nebude jen o zateplení

Dobrý příkladem a prvním reálným výsledkem by mohl být objekt polikliniky, který město od počátku roku převzalo do svého vlastnictví od dřívějšího majitele, Moravskoslezského kraje. Netají se velkými plány. Nejenže podalo žádost na zateplení budovy do Operačního programu Životní prostředí. Souběžně byla poliklinika zahrnuta jako jedna z ukázkových, tzv. demo budov, do mezinárodního výzkumného projektu, podaného s žádostí o dotaci do programu Horizon2020. Karviná se tak spolu s dalšíma dvěma partnery z Česka stala součástí mezinárodní akce, které se účastní na tři desítky partnerů z Evropy. Pokud vše vyjde, demo budova polikliniky se stane ukázkovým řešením pro zavádění nových technologií, která povedou ke snížení energetické náročnosti budovy.        

Energeticky pozitivní čtvrť jako strategický projekt

Ani to není vše. Město souběžně přichystalo energeticky pozitivní čtvrt jako jeden ze strategických projektů, které se do konce dubna podávali do Operačního programu Spravedlivé transformace. Program je určený výhradně Moravskoslezskému, Karlovarskému a Ústeckému kraji, tedy těm, které jsou historicky nejvíce postižené těžbou a návaznými ekonomickými důsledky. Vyčleňuje pro tři zmíněné regiony na léta 2021-2027 přes 40 miliard korun. Peníze jsou určené na transformaci ekonomiky a energetika je jedním z podporovaných témat.        

Horizont změn

Nebude to za rok a ani za dva. Ale až se za několik let, třeba za deset, budete procházet Hranicemi, změny budou asi nejen viditelné, ale hlavně se budou dát počítat. Toto snad příjemné vyúčtování výdajů ze energetiku by mělo být znát nejen na městské kase, ale také v peněženkách obyvatel města, kterých se změny budou týkat stejně tak – ať už přímo, nebo nepřímo. Aby toho nebylo málo, pouze v jedné městské čtvrti ambice města na život v energetickém nadstandardu nekončí. Již nyní se uvažuje o rozšíření energeticky „plusové“ oblasti do dalších městských částí. Karviňáci se mají na co těšit. O dalších novinách Vás bude informovat v Karvinském zpravodaji, nebo na webu Karviná všemi deseti.

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná