Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Karwina pełnymi garściami: Zintegrowany plan sterowania procesem zmian w Mieście Statutowym Karwina

Na pierwszy rzut oka sprawa wygląda prosto – niech Karwina stanie się „przyjaznym miastem, które żyje własnym życiem”. Niech ludzie będą zadowoleni z życia w mieście, ze środowiska, usług i pracy. Niech w oczach mieszkańców miasta i ludzi z innych miejscowości renoma Karwiny zmienia się na lepsze.

Miasto, które w przeszłości dało pozostałej części Republiki Czeskiej tak wiele, w ostatnich dziesięcioleciach w związku z wygaszaniem wydobycia węgla oraz restrukturyzacją gospodarczą staje w obliczu wielu ekonomicznych, społecznych i środowiskowymi wyzwań. Z Karwiny wyprowadzają się ludzie, miasto się kurczy i nie jest przygotowane na takie zmiany ani przystosowane do nich. Zatrzymanie niekorzystnych tendencji czy też ich bezpośrednie odwrócenie wymaga zasadniczych i kluczowych zmian.

Cele

Karwina pełnymi garściami to zintegrowany plan, który uruchamia proces zmian. Daje miastu wizję na przyszłość i ustala cele, za pomocą których można osiągnąć następujące założenia:

Zapewnienie wystarczającej ilości szans w mieście i jego bliskiej okolicy

Celem jest spowolnienie odpływu ludzi z miasta, obniżenie wskaźnika bezrobocia oraz zaoferowanie na rynku wystarczającej ilości miejsc pracy w różnych branżach. Ponadto należy wspomóc przedsiębiorczość mieszkańców. Miasto musi się przygotować do zbliżającego się wygaszenia wydobycia węgla kamiennego i stworzyć warunki umożliwiające przejście na nowy model gospodarczy, który nie będzie zależny od tylko jednej branży.

Poprawa warunków życia mieszkańców miasta

Wraz ze spadkiem liczby mieszkańców, miasto się kurczy, zmniejsza się liczba zamieszkanych mieszkań i wykorzystywanych działek. Aby nie dochodziło do zwiększenia ilości miejsc wykluczonych oraz wzrostu kosztów utrzymania przestrzeni publicznych i infrastruktury, procesem tym należy sterować, postępując zgodnie z przygotowanym planem. W mieście musi być przy tym dostępna odpowiednia ilość atrakcyjnych mieszkań, dostosowana do aktualnych tendencji i wymagań.

Poprawa stanu infrastruktury

Ważnym zadaniem jest szybkie i bezpieczne połączenie miasta z jego najbliższą okolicą, w tym z pobliską Polską. Dokończenie budowy pętli wewnętrznej pomoże w odciążeniu centrum miasta i w zwiększeniu komfortu mieszkańców w pobliżu dzisiejszej trasy objazdowej. Ważne jest również zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury szkół, których oferta kształcąca musi być bardziej zróżnicowana i aktualna. Nie należy także zapominać o infrastrukturze rekreacyjnej. Należy poszerzyć możliwości w zakresie sportowo-kulturowych atrakcji dla mieszkańców miasta.

Uruchomienie pozytywnych zmian, wraz ze zmianą wizerunku miasta

Miasto jest przedstawiane jako miejscowość górnicza o niskiej jakości środowiska naturalnego. Należy zaznaczyć, że miasto posiada wiele parków oraz możliwości do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Zmianę wizerunku mogłaby wspomóc odpowiednia rekultywacja obszarów o charakterze brownfield oraz niewykorzystanych budynków przemysłowych. Osiągnięte sukcesy należy odpowiednio prezentować w ramach miasta i poza nim. W rozwoju miasta może również pomóc intensywniejsza współpraca s polskimi partnerami.

Uzyskanie uwagi, wsparcia oraz pomocy finansowej państwa i UE w celu uruchomienia zmian w mieście – 10 mld CZK ze źródeł zewnętrznych w kolejnych 10 latach

Miasto musi się przygotować do przewidywanych zmian. Z uwagi na kurczącą się ilość mieszkańców można zakładać, że budżet miasta będzie się także zmniejszał. Do realizacji planu z konkretnymi projektami należy pozyskać także źródła zewnętrzne. Przygotowywane projekty muszą być zgodne z warunkami programów dofinansowania, a przy tym miasto musi uzyskać wsparcie w ramach realizacji ww.

Projekty zmian

Plan obejmuje 15 projektów zmian, które są ze sobą powiązane i które mają uruchomić procesy zmiany. Projekty mają wpływ na ludzi, środowisko oraz pracę. Wykaz poszczególnych projektów i szczegółów ich dotyczących można znaleźć w dziale projekty.

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná