Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

|
Kto w tym uczestniczy

Zintegrowanym planem Karwina pełnymi garściami zawiaduje Miasto Statutowe Karwina. Nad przygotowaniem i realizacją planu czuwa kierownictwo miasta na czele z prezydentem, zaś za organizację odpowiada kierownictwo magistratu z wydziałem szkolnictwa i kultury, wydziałem budowlanym oraz środowiska naturalnego, kancelarią prezydenta i wybranymi organizacjami miejskimi.

Możliwości miasta w zakresie osiągnięcia zasadniczych zmian są ograniczone, nie obejdą się one bez partnerów i wsparcia społeczeństwa. W związku z tym już w 2018 roku doszło do połączenia partnerów z sektora publicznego i prywatnego, którzy potwierdzili zainteresowanie i wyrazili pierwotne wsparcie dla zintegrowanego planu. Chodzi tu zwłaszcza o:

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
  • Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej
  • Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej
  • Kraj morawsko-śląski
  • Moravskoslezské inovační centrum, a.s.
  • Moravskoslezské energetické centrum, p.o.
  • Residomo, s.r.o.
  • OKD, a.s
  • Asental Group

Sieć partnerów i podmiotów wspomagających zintegrowany plan stopniowo poszerzamy, plan prezentujemy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Kluczowe jest wsparcie społeczeństwa. Na temat działań rozwojowych miasta i poszczególnych projektów będziemy na bieżąco informować mieszkańców, zachęcają ich do tego, aby wyrazili oni swoje wsparcie dla planu i projektów albo żeby się w nie bezpośrednio zaangażowali.

Zewnętrznym podmiotem opracowującym plan jest firma BeePartner. W realizacji planu i przygotowaniu projektów uczestniczą firmy BeePartner i RPiC-ViP.

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná