Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Novinky

Hobby dílna v Karviné? Ano, ideálně s vybavením pro truhlařinu a 3D tisk

Hobby dílna v Karviné? Ano, ideálně s vybavením pro truhlařinu a 3D tisk

14.04.2020

Přes 500 lidí se v dotaznících vyslovilo pro vznik nové hobby dílny v Karviné. Podle výsledků dotazníkového šetření by dílna měla mít ideálně vybavení pro truhláře, 3D tisk, kovodílnu a šicí dílnu. Lidé kvitují také možnost mít na místě odborný dozor nebo využívat služby online rezervace dílen a nářadí

Dotazníky během února vyplnilo 535 lidí, drtivá většina z nich elektronicky. Jednoznačný souhlas hobby dílně vyjádřilo 59 % respondentů, 37 % odpovědí znělo „spíše souhlasím“. Za dobrý nápad hobby dílnu nepovažují pouze necelá 3 % respondentů.

Dotazníky vyplnilo přibližně stejně mužů a žen, na 100 žáků základních a středních škol a téměř 100 lidí se přihlásilo k tomu, že má podnikatelský záměr nebo zájem založit firmu. Oživit podnikání a podnikatelské uvažování je jedním z důvodů, proč město o hobby dílně uvažuje.

Město v dotaznících získalo také základní představu o případném využití a vytížení hobby dílny. Téměř 100 lidí v dotaznících tvrdí, že by dílnu využívalo jednou týdně. Téměř polovina respondentů se vyjádřila, že by dílnu využila jednou do měsíce.

Město nyní provede podrobný rozbor sesbíraných odpovědí a na jeho základě se rozhodne, jak bude dále v přípravě projektu postupovat. O dalších krocích vás budeme.

Jaké vybavení by podle respondentů dotazníkového šetření měla hobby dílna mít? Graf ukazuje procentuální preference odpovědí u lidí, kteří se ke vzniku dílny vyjádřili kladně.

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná