Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Urbanistická příležitost centra města Karviné

Po dostavbě obchvatu využije město příležitosti k urbanistickému rozvoji centra. Posílí jeho funkci a propojí jej s dalšími částmi Karviné souvislou výstavbou. Uspořádá architektonickou soutěž pro vytvoření jedinečné stavby, která se stane symbolem budoucnosti Karviné.

Rozvíjení centra zlepší image města, pomůže překonat negativní demografické trendy a přizpůsobí jej nové ekonomice po ukončení těžby uhlí. Karviná se nebude dále rozšiřovat, zastavěná část se zmenší, všechny funkce se zkoncentrují co nejblíže centru.

mapa_urb_pr_centra
osa_urb_pr_centra
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
Moravskoslezský kraj
Správci a majitelé infrastruktury na území města
Slezská univerzita v Opavě
Soukromé společnosti
zdroje financování:
národní dotační programy
krajské dotační programy
evropské fondy
vlastní zdroje

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná