Mamy ambicję rzeczywiście stworzyć dobre warunki do życia i przedsiębiorczości w mieście oraz przekonać o tym mieszkańców i ludzi spoza miasta.

Ing. Jan Wolf, primátor

Śladami pierwotnej Karwiny

Dobudowana zostanie sieć ścieżek i szlaków rowerowych jako kluczowy element infrastruktury transportowej i rekreacyjnej, a ponadto jako połączenie rowerowe kulturowych, przyrodniczych i historycznych atrakcji w mieście. Projekt koncentruje się zwłaszcza na udostępnieniu i wykorzystaniu obszarów, na które wpływ miało wydobycie węgla i które mają potencjał dalszego rozwoju z punktu widzenia spędzania czasu wolnego oraz ruchu turystycznego. Powstanie trasa dydaktyczna Śladami pierwotnej Karwiny, która będzie informować o przeszłości tych obszarów, ich przemianach oraz stanie współczesnym. Trasy i ścieżka będą podzielone na pięć pętli, które są ze sobą geograficznie i tematycznie powiązane. Projekt zajmuje się również adaptacjami budowlanymi oraz wyposażeniem poszczególnych stanowisk i przystanków na ścieżce dydaktycznej, których w sumie zaprojektowano 28. 

mapa_po_stopach
osa_po_stopach
realizator projektu:
Miasto Statutowe Karwina
partner projektu:
właściciele/zarządcy atrakcji na zaprojektowanej ścieżce dydaktycznej
źródła finansowania:
Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej
Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny
Interreg IV-A Republika Czeska-Polska
Narodowy program wsparcia ruchu turystycznego w regionach
Program Operacyjny Środowisko Naturalne

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná