Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Dopravní napojení Karviné

Dostatečné dopravní propojení Karviné s jejím okolím posílí ekonomický rozvoj a význam města. Propojení se bude týkat nejen okolních obcí na Karvinsku, ale také Ostravy a polských měst s ekonomickým potenciálem. Mezi plánovanými stavbami je například obchvat Karviné, který významně odlehčí dopravu v centru města a umožní jeho přestavbu.

Projekt počítá také s prvky podporujícími udržitelnou mobilitu. Plánuje se dobudování sítě cyklostezek, která propojí Karvinou s Orlovou, Havířovem a Horní Suchou. U hlavních tras bude možnost dobít si také elektrokola. Řidiči budou moct využívat nabíjecí stanice pro elektromobily, případně i plnicí stanice pro CNG a vodíkovou dopravu. Zvažuje se využití báňských vleček a tramvajová trať propojující Karvinou s Ostravou.

mapa_dopravni_napojeni
osa_dopravni_napojeni
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
Moravskoslezský kraj
Svaz měst a obcí Karvinska (SMOK)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správci a majitel infrastruktury na území i mimo území města Karviná
Technické služby Karviná, a. s. a další soukromé společnosti
zdroje financování:
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR určené na územní rozvoj
Moravskoslezský kraj
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Evropské strukturální a investiční fondy
Ministerstvo dopravy ČR
vlastní zdroje

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná