Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Čistá Karviná

Zvýšení kvality ovzduší, revitalizace území a regenerace brownfieldů, výsadba zeleně, koncepce energetického managementu, zlepšení odpadového hospodářství a nakládání s vodou v souvislosti s adaptací na klimatické změny. Tyto změny se plánují v rámci projektu Čistá Karviná, který má zlepšit stav životního prostředí ve městě a zvýšit kvalitu života jeho obyvatel.

Jaká opatření a aktivity projekt zahrnuje?

Kvalita ovzduší: udržitelná městská mobilita, snižování prašnosti a emisí z lokálních topenišť, výsadba zeleně, využívání moderních technologií

Revitalizace území: efektivní využití opuštěných objektů a brownfieldů pro podnikatelské i společenské účely a komunitní setkávání, výsadba zeleně, sanace kontaminovaných lokalit, spolupráce města a soukromých vlastníků

Hospodaření s vodou: zadržování a efektivní využívání dešťové vody, péče o koryta vodních toků

Energetický management města: nízkoenergetické budovy, obnovitelné zdroje energie, moderní technologie, energetické i finanční úspory

Odpadové hospodářství: cirkulární sken, prevence vzniku odpadů, vzdělávání a osvěta, re-use centrum, potravinové banky, domácí kompostování, separace biologického odpadu, recyklace, energetické využití odpadu

Vypořádání se s důsledky těžby

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta veřejnosti

mapa_cista_karvina
osa_cista_karvina
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
Moravskoslezský kraj
ČSAD Karviná a.s.
Správa železniční dopravní cesty
ČEZ ESCO
zdroje financování:
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Národní program Životní prostředí

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná