Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Bezpečná Karviná

Vybudování páteřní bezdrátové sítě, související infrastruktury a bezpečnostních opatření, které posílí systém bezpečnosti ve městě a zvýší pocitu bezpečí obyvatel města. Projekt počítá také s dobudováním kamerového systému (kamery do policejních aut, výstroje strážníků, pouliční kamery) nasazením dronů, vytvořením velína a mobilní ústředny a dalšími opatřeními, jejichž efektivita bude posouzena ve studii proveditelnosti.

Realizací projektu dojde kromě výše zmíněných efektů také ke zatraktivnění města, minimalizaci sociálně patologických jevů nebo ke zlepšení image města jako technologického inovátora.

mapa_bezpecna_Karvina
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
Statutární město Karviná
zdroje financování:
RE:START
programy Ministerstva vnitra ČR
Moravskoslezský kraj
vlastní zdroje

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná