Co byste si u Karvinského moře přáli Vy?

Ve středu 26. srpna jsme se s týmem Karviná všemi deseti vydali ke Karvinskému moři, abychom zjistili, co si o jeho nových úpravách myslí samotní návštěvníci a co jim v jeho okolí ještě schází. Za první etapu projektu, díky které v okolí jezera přibyla písečná pláž, odpadkové koše i mobilní WC, získalo město krásnou průměrnou známku 1,6. U stánku se přitom zastavilo více než 50 návštěvníků.

Mezi jejich nejčastější přání patřily stánky s občerstvením, dobudování cyklostezky, díky které by bylo možné objet dokola celé jezero, i lepší vstupy do vody. Zároveň však přítomní kladli důraz na zachování „přírodního rázu“ území, přáli by si zde více stínu, stromů, slunečníků i větší písečnou pláž. Diskutovalo se také o zázemí pro děti, sportovním hřišti a grilovacích koutcích. Ocenili by lepší značení zón pro plavce a pro rybáře, orientační mapu a dále naučné tabule, třeba o ptactvu, které se v území vyskytuje.

Všechny sesbírané nápady obyvatel poslouží jako inspirace pro další kroky města. „Sběr podnětů je důležitý i pro následné vyjednávání s pronajímatelem,“ vysvětlil náměstek primátora Andrzej Bizoń. Projekt „Karvinské moře“ je jedním z 15 projektů vznikajících v rámci plánu Karviná všemi deseti, jehož cílem je zvyšovat kvalitu života obyvatel i image města.

Napadá vás ještě něco dalšího, co by nemělo u Karvinského moře chybět? Napište nám.

10+1: Brownfieldy vs. plochy k podnikání

Na území Karviné je 11 brownfieldů o celkové ploše 432 000 m2. Zájem firem o nevyužité průmyslové budovy a pozemky však často blokují spory o vlastnictví a stávající průmyslové zóny jsou plně obsazené. Brownfieldy mohou být přítěží, nebo zároveň příležitostí k rozvoji.

Jednou z příležitostí pro využití brownfieldů je projekt Speciální ekonomické zóny. Ta má zatraktivnit nabídku lokalit k podnikání, zvýšit počet podnikatelských subjektů na území Karvinska a zároveň vytvořit nová pracovní místa v regionu. Zahrnout může právě regenerované brownfieldy.